Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

İç basınç değeri 0,5 Bar’dan büyük olan, basınç değerine göre belirli ebat ve sac kalınlıklarında üretilen makine ekipmanlarına basınçlı kap denir. Binalarımızın, fabrikaların, özellikle üretim tesislerinin olmazsa olmazı olan bu yaygın ve kullanımı sorumluluk isteyen basınçlı kaplar ve kazanlar, kullanımlarında önem verilmesi gereken talimatlara uyulmadığı takdirde çok ciddi maddi ve insan sağlığı açısından ciddi zararlar doğurabilecek potansiyele sahiptir. Fazla basınçlarda kullanımı patlamayla, bir gaz sızıntısı zehirlenmeyle, içerisinde bulunan tehlikeli maddenin sızmasıyla çevreye ve bunların beraberinde getireceği yangın ve felaketlerle birlikte istenilmeyen birçok sonuçla karşılaşılabilir. Maalesef ülkemizde basınçlı kap ve kazanlar ile ilgili can kaybı ve maddi hasarla sonuçlanan birçok iş kazası meydana gelmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği doğrultusunda basınçlı kap ve kazanların periyodik kontrolleri yetkili kişilerce yapılmak zorundadır. Standartlarda aksi belirtilmedikçe her periyodik kontrolde muayene gerçekleştirilir ve testler ise aşağıdaki koşullara göre uygulanır:
a) Azami yılda bir kere olmak üzere; işletme basıncı belirlenen iş ekipmanları için işletme basıncı değeriyle, işletme basıncı belirlenmemiş iş ekipmanlarında ise azami basınç değeriyle her periyodik kontrolde hidrostatik test gerçekleştirilir.
b) Azami üç yılda bir kere veya her önemli bakım ve onarım faaliyetinden sonra; iş ekipmanının üretim standardında belirtilen hidrostatik test basıncı değeriyle, üretim standardında bu değer yoksa azami basınç değerinin 1,5 katı değeriyle hidrostatik test gerçekleştirilir.
İşletme basıncı belirlenen basınçlı ekipmanlarda emniyet valfi ve benzeri güvenlik donanımları belirlenen işletme basıncı değerine, işletme basıncı belirlenmeyen ekipmanlarda ise ekipmanın etiketinde yer alan azami basınç değerine uygun olur. Hidrostatik test, su ile yapılabileceği gibi ürünün standardında belirtilen veya üreticisi tarafından kullanım kılavuzunda uygun görülen sıvılarla da yapılabilir. İş ekipmanının özelliği ve prosesten kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda ve tesisatlarda hidrostatik test yerine ekipmanın standardında alternatif olarak belirtilen, ekipmanın standardı olmaması halinde ise üreticinin kullanım kılavuzu/talimatında da hidrostatik test için alternatif olarak belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. İş ekipmanının veya prosesin durdurulamaması gerekçe olamaz. Tahribatsız muayenelere ait raporlar periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır.

İş ekipmanında tahribatsız muayene ile periyodik kontrol gerçekleştirilse dahi azami sürelere riayet edilir. Basınçlı kap ve kazanların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Ekip Muayene olarak aşağıda belirtilen iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini, son teknoloji ölçüm cihazları kullanarak uzman mühendis kadromuz ile yüksek standartlarda, bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

EKİP MUAYENE İLE EKİPMANLARINIZ KONTROL ALTINDA

Daha fazla bilgi için bizimle hemen iletişime geçin.

İletişim

Copyright © 2021 | BrediMedia