İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.” ifadesi ile tesislerinde öngörülen riskler doğrultusunda gerekli ölçüm ve analizleri yaptırmak zorundadır. Çalışma ortamından kaynaklı risklere bağlı olarak çalışanların uzun süreli risk faktörüne maruz kalması sonucunda çok önemli sağlık problemleri görülebilmektedir. Bu sebeple ortam riski doğrultusunda yapılan ölçüm ve analizler hayati önem taşımaktadır.

Ekip Muayene olarak konusunda uzman çözüm ortaklarımız ile, aşağıda belirtilen iş hijyeni ve ortam ölçümlerini, son teknoloji ölçüm cihazları kullanarak yüksek standartlarda, bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

EKİP MUAYENE İLE EKİPMANLARINIZ KONTROL ALTINDA

Daha fazla bilgi için bizimle hemen iletişime geçin.

İletişim

Copyright © 2021 | BrediMedia