İş Makineleri Periyodik Kontrolleri

Üstyapı, altyapı, karayolu yapım, bakım ve onarımı, su yapıları inşaatı, toprak kazımı, yükleme ve yayılımı vb. inşaat isleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan çok amaçlı makinalara iş makineleri denir.

İnşaatlarda, yol ve kazı çalışmalarında, tarımda, fabrikalarda, altyapı çalışmalarında ve hayatın daha pek çok alanında bütün işlemlerin insan gücüyle gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ağırlık kaldırma, yükleme, taşıma, kazma ve benzeri süreçlerde belki de yüzlerce insanın haftalara yayılan bir sürede tamamlayabileceği işler için iş makinaları kullanılır.

İş makinalarının temel mekanizması herhangi bir kuvveti girdi olarak alıp katlayarak çok daha büyük miktarda bir kuvvete dönüştürmeleridir. Farklı işlevleri yerine getirmek üzere monte edilen çeşitli ekipmanlarla birlikte kullanılırlar. Basit makinalardan başlayarak buharlı motorların ve hidrolik sistemlerin katkılarıyla günümüze kadar gelen iş makinaları, hayatın birçok alanında kullananlar için hem kolaylık sağlar hem de zamandan kazandırır.

İş makineleri eğitimli ve belgeli operatörler tarafından kullanılması gereken, kullanımı ve bakımı bilgi ve dikkat isteyen ekipmanlardır. İş makinalarının devrilme, sıkıştırma, ezme gibi birçok riski bulunmaktadır. Bu nedenle iş makinalarında birçok güvenlik önlemi bulunmalıdır. Belirtilen tehlikelerden korunabilmesi ve iş makinasının çalışmasının güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bu makinalar düzenli olarak periyodik kontrolden geçirilmelidir.

İş makinelerinin periyodik kontrollerinde muayene ve testlere ek olarak tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Tahribatsız muayenelere ait raporlar, periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır.

İş Makinelerinin periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Ekip Muayene olarak aşağıda belirtilen iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini, son teknoloji ölçüm cihazları kullanarak uzman mühendis kadromuz ile yüksek standartlarda, bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

EKİP MUAYENE İLE EKİPMANLARINIZ KONTROL ALTINDA

Daha fazla bilgi için bizimle hemen iletişime geçin.

İletişim

Copyright © 2021 | BrediMedia