Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolleri

Kaldırma ve İletme Ekipmanları, proses şartları gereği yapısal ve işlevsel olarak sürekli tehlike barındıran, işletmelerde yük, muhtelif malzeme ve personel kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan makine ve ekipmanlardır.

Bu ekipmanlar işletme içerisinde çalışanlara yakın mesafede bulundurulmaları ve kullandırılmaları dolayısıyla sürekli kontrol ve gözetim altında tutulması gereken tehlike arz edebilecek iş araçlarıdır. Ülkemizde kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımı sonucu çok sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Kaldırma ve iletme ekipmanlarında meydana gelen iş kazalarının önemli nedenleri arasında hatalı kullanım, periyodik bakım eksikliği, emniyet sistemlerinin olmaması veya arızalı olması, kapasite üzeri yükleme, ekipman tahribatının zamanında fark edilmemesi gibi birçok neden yer almaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının iskeleler hariç periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. İskelelerin periyodik kontrolleri ise yetkili olan; inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da inşaat tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından, gemi inşası ile gemi bakım ve onarım işlerinde gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisleri ve gemi teknikerleri tarafından yapılır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinde muayene ve testlere ek olarak tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Tahribatsız muayenelere ait raporlar, periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır.

Ekip Muayene olarak aşağıda belirtilen iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini, son teknoloji ölçüm cihazları kullanarak uzman mühendis kadromuz ile yüksek standartlarda, bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

EKİP MUAYENE İLE EKİPMANLARINIZ KONTROL ALTINDA

Daha fazla bilgi için bizimle hemen iletişime geçin.

İletişim

Copyright © 2021 | BrediMedia