Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan İş Ekipmanlarının Uygunluk Kontrolü (Exproof Uygunluk)

ATEX; Fransızca “Atmosphéres EXplosives” kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşmuş bir kelimedir ve Patlayıcı Atmosferler anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ATEX direktifleri, 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. ATEX olarak da bilinen Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB), ürünlerin belli şartlar altında karşılaması gereken gereklilikleri belirlemektedir. 2014/34/AB Yönetmeliği ülkemizde 30 Haziran 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile uygulamaya başlanmıştır.

30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) kapsamında yer alan iş ekipmanlarının periyodik kontrolü; muayene ve testlere ilave olarak anılan Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü de kapsar.

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı maddelerin işlendiği depolandığı her türlü işyerinde elektrik tesisatının şartnamelere uygun şekilde ve yetkili bir uzman elektrik mühendisi tarafından yapılmalıdır.

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizatın ve çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınan tedbirlerin muayenesi hizmetidir. Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerin montaj ve performansının TS EN 60079-14 ve TS EN 60079-17 standartlarına uygun olarak gözle, yakın ve detaylı muayeneleri gerçekleştirilir.

Patlayıcı ortamlarda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolleri yetkili olan; elektrik mühendisleri ve elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yapılır.

Ekip Muayene olarak Patlayıcı ortamlarda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolleri, son teknoloji
ölçüm cihazları kullanarak uzman mühendis kadromuz ile yüksek standartlarda, bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

EKİP MUAYENE İLE EKİPMANLARINIZ KONTROL ALTINDA

Daha fazla bilgi için bizimle hemen iletişime geçin.

İletişim

Copyright © 2021 | BrediMedia