Gizlilik

EKİP MUAYENE olarak bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda;

-Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağımızı,

-Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler (örneğin, şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirileceğini,

-Müşteri tarafından kamunun erişimine sunulan bilgilerin haricindeki diğer bütün bilgileri gizli olarak tanımlayacağımızı,

-Yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumlu olduğumuzu,

-Mevzuat gereği bazı bilgilerin 3. tarafa verilmesi zorunlu olduğunda, müşterinin, verilen bu bilgiler hakkında bilgilendirileceğini,

-Muayenelerde görev alan personelin, gizlilik ilkesine uygun çalışma yükümlülüğünü sağlayacağımızı,

Beyan ve taahhüt ederiz.

EKİP MUAYENE İLE EKİPMANLARINIZ KONTROL ALTINDA

Daha fazla bilgi için bizimle hemen iletişime geçin.

İletişim

Copyright © 2021 | BrediMedia