Tarafsızlık

EKİP MUAYENE olarak bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda;

  • -Tüm muayene faaliyetlerimizi ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde ve hizmet kapsamında yer alan ilgili diğer tüm standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak, muayene faaliyetlerinin tüm sorumluluğu üstlenerek sürdüreceğimizi ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğimizi,
  • -Muayene kuruluşu ve muayene kuruluşu dışında herhangi bir kişi ve organizasyon tarafından baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleriyle muayeneleri gerçekleştireceğini,
  • -Tüm muayene uzmanlarımızın tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkesine uygun bir şekilde, meslektaş ve yandaş ayrımı yapmadan, görevlerini her ne amaçla olursa olsun maddi ve manevi çıkar beklemeksizin, mesleki etik kurallar çerçevesinde mühendislik formasyonunu kullanarak, bilimsel ve teknik kriterlere göre muayene faaliyetlerini yürütür.
  • -Muayene yapılan kuruluşlarla, muayeneyi gerçekleştiren kişiler arasında herhangi bir ticari ilişki olmaması için gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • -Hiçbir şekilde kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmayacağımızı,
  • -Muayene faaliyetlerimizin tarafsızlığını ve objektifliğini etkileyecek hiçbir faaliyet içerisinde olmayacağımızı,
  • -Müşterilerimize ait bilgileri koruyacağımızı,
  • -Tarafsızlığa yönelik riskleri devamlı suretler belirleyeceğimizi ve analiz ederek önlem alacağımızı,
  • -ISO/IEC 17020 Ek A’da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayacağımızı

Beyan ve taahhüt ederiz.

EKİP MUAYENE İLE EKİPMANLARINIZ KONTROL ALTINDA

Daha fazla bilgi için bizimle hemen iletişime geçin.

İletişim

Copyright © 2021 | BrediMedia